Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van:

RoJo Marketing
Einderstraat 33
6155 LH Puth

Kvk nummer: 88712478

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@rojomarketing.nl

Persoonsgegevens die RoJo Marketing verwerkt:
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam en adresgegevens
• Telefoonnummer en e-mailadres
• IP-adres en locatiegegevens
• Internetbrowser en apparaat type
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag bij verschillende websites
(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Waarom wij persoonsgegevens verwerken?
RoJo Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Analyse van jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
RoJo Marketing bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van de dienstverlening, tenzij op grond van een wettelijke bepaling het verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
RoJo Marketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RoJo Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies beleid
RoJo Marketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De technische cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RoJo Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Verzoeken omtrent jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@rojomarketing.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens
RoJo Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rojomarketing.nl

Heb je klachten betreft jouw privacy?
Meld het dan direct bij ons via info@rojomarketing.nl